Kontrolní hlášení DPH

Institut kontrolního hlášení byl schválen zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a další související zákony. Problematika kontrolního hlášení je upravena v...

EPRAVO.CZ Digital – leden 2016 je zde

eFocus Lednové číslo vás provede především novinkami v oblasti daňové legislativy. Tomuto tématu se věnujeme i v rozhovoru s advokátkou Monikou Novotnou, která se zaměřuje právě na daně. Hovoří v něm například o kontrolních hlášeních či elektronické evidenci tržeb....