LEGIS.CZ, s.r.o.

Vzory, smlouvy, formuláře a zákony na CD pro rok 2011. Vzory pravidelně aktualizujeme a doplňujeme. Nejžádanější jsou smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, vzory odvolání, variantní plná moc, vzor pracovní smlouvy, návrh na rozvod manželství, vydědění, stížnost na korupci,...

JUDr. Michal Marčišin

Nabízíme právní služby v ČR a Slovensku se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, insolvenční právo, vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy, zakládání společností, převody nemovitostí, zastupování před Evropským soudem a rozhodčími soudy. JUDr. Michal Marčišin:...

JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Nabídka služeb v oblasti daní, poplatků, správního a insolvenčního práva. JUDr. Zuzana Zlatohlávková: sídlo Riegrovo náměstí 1493/3 Hradec Králové, 500 02 Královehradecký kraj JUDr. Zuzana Zlatohlávková: kontakty tel: +420 603 820 730 email: zlatohlavkova@c-mail.cz...

Mgr. Aneta Bendová, advokátka

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, pracovní, trestní a bytové právo. Mgr. Aneta Bendová, advokátka: sídlo S. K. Neumanna 725/10 Hradec Králové, 500 02 Královehradecký kraj Mgr. Aneta Bendová, advokátka: kontakty tel: +420 495 580 080...

Mgr. Marta Heřmanová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva. Mgr. Marta Heřmanová, advokátka: sídlo Veverkova 1343/1 Hradec Králové, 500 02 Královehradecký kraj Mgr. Marta Heřmanová, advokátka: kontakty tel: +420 498 500 223...