Hrdina naší doby: ekonomicky myslící soudce

eFocus Nové soukromé právo, zejména v podobě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, otevírá poměrně široký prostor pro soudní uvážení. Zákonná úprava svěřuje soudcům osudy stran sporu v takové míře, že často požaduje, aby se soudce „obul do bot“...

Výběr nového zaměstnance

Dle průzkumu společnosti LMC s.r.o.[1] „plných 55 % zaměstnavatelů v průzkumu uvedlo, že lidi se záznamem v rejstříku trestů (RT) nezaměstnávají. Nejčastěji proto, že to údajně odporuje pravidlům a nařízením firmy (50 % případů), dalších 17 % kvůli špatné předchozí...

Mimořádné postupy dle stavebního zákona

Právní úprava v ustanovení § 177 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále taktéž jen „StavZ“) obsahuje mimořádné postupy vlastníků staveb či jiných osob, které v odůvodněných případech dovolují upustit od vydání územního...