JUDr. Josef Kawulok

Zajišťujeme plný rozsah notářských činností. Zakládáme firmy včetně zápisu do obchodního rejstříku, zajišťujeme převody nemovitostí, darovací smlouvy, kupní smlouvy, manželské smlouvy, smlouvy o SJM, závěti a úschovu peněz. Parkování ve dvoře. JUDr. Josef Kawulok:...

Český právní servis, s.r.o.

Nabídka právní pomoci v oblastech exekuce, dopravních nehod, pracovních poměrů, spotřebitelských smluv, přestupků v dopravě, výživném či nemovitostí. Český právní servis, s.r.o.: sídlo Hájkova 558/1 Ostrava, 702 00 Moravskoslezský kraj Český právní servis, s.r.o.:...

Bc. Milan Bělka

Nabídka služeb v oblasti zastupování dopravních nehod, přestupků a trestných činů. Bc. Milan Bělka: sídlo U Boříka 155/418 Ostrava, 709 00 Moravskoslezský kraj Bc. Milan Bělka: kontakty tel: +420 724 514 154 +420 595 782 802 email: radokaps@radokaps.cz www:...

Mgr. Pavel Káňa

Nabízíme informační servis v oblastech veřejné správy, správního, občanského, pracovního, obchodního i rodinného práva. Mgr. Pavel Káňa: sídlo Podroužkova 1660/31 Ostrava, 708 00 Moravskoslezský kraj Mgr. Pavel Káňa: kontakty tel: +420 604 172 769 email:...

Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Mičaník

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského, pracovního, trestního a správního práva. Zajišťuje zastoupení v soudních i správních řízeních, převody nemovitostí, sepis a konzultace smluv, vymáhání pohledávek. Advokátní kancelář...

Kubicová Rita, Mgr., advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, správního a trestního práva. Kubicová Rita, Mgr., advokát: sídlo Ruská 87/11 Ostrava, 703 00 Moravskoslezský kraj Kubicová Rita, Mgr., advokát: kontakty tel: +420 596 632 218 email: info@advokatkakubicova.eu...

Mgr. Dana Jurošková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Mgr. Dana Jurošková, advokátka: sídlo Mírové náměstí 519/3d Ostrava, 703 00 Moravskoslezský kraj Mgr. Dana Jurošková, advokátka: kontakty tel: +420 602 547 470 +420 596 664 030 email: www: Mgr. Dana Jurošková, advokátka: zadat...

Mgr. Jana Sumarová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Mgr. Jana Sumarová, advokátka: sídlo Mírové náměstí 519/3d Ostrava, 703 00 Moravskoslezský kraj Mgr. Jana Sumarová, advokátka: kontakty tel: +420 603 225 317 email: sumarova@advokat-ostrava.cz www: Mgr. Jana Sumarová, advokátka:...

JUDr. Milan Štúrik, advokát

Nabídka právních služeb. JUDr. Milan Štúrik, advokát: sídlo Výškovická 508/178 Ostrava, 700 30 Moravskoslezský kraj JUDr. Milan Štúrik, advokát: kontakty tel: +420 602 551 313 +420 596 123 667 email: www: JUDr. Milan Štúrik, advokát: zadat poptávku Chci zadat zdarma...

JUDr. Eduard Rojíček, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře. JUDr. Eduard Rojíček, advokát: sídlo Výškovická 2498/122 Ostrava, 700 30 Moravskoslezský kraj JUDr. Eduard Rojíček, advokát: kontakty tel: +420 605 216 300 +420 596 740 368 email: judr.rojicek@volny.cz www: JUDr. Eduard Rojíček,...

JUDr. František Kosík, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva. JUDr. František Kosík, advokát: sídlo Kpt. Vajdy 3046/2 Ostrava, 700 30 Moravskoslezský kraj JUDr. František Kosík, advokát: kontakty tel: +420 605 062 549 email:...

JUDr. Tomáš Duda, advokát

Poskytování komplexních právních poradenských služeb. JUDr. Tomáš Duda, advokát: sídlo Čujkovova 1736/30 Ostrava, 700 30 Moravskoslezský kraj JUDr. Tomáš Duda, advokát: kontakty tel: +420 596 745 532 email: Advokatio@seznam.cz www: JUDr. Tomáš Duda, advokát: zadat...

Mgr. Ondřej Holek, advokát

Nabídka právních služeb. Mgr. Ondřej Holek, advokát: sídlo Výškovická 2498/122 Ostrava, 700 30 Moravskoslezský kraj Mgr. Ondřej Holek, advokát: kontakty tel: +420 596 744 529 email: oholek@tiscali.cz www: Mgr. Ondřej Holek, advokát: zadat poptávku Chci zadat zdarma...