JUDr. Jana Zázvorková, advokátka

+ 420 602 264 000, + 420 241 440 658 advokati-mediatori-praha.cz Svobodova 7/137, 128 00 Praha 2 Souběžná I. 643/49, 158 00 Praha 5 Dosažené hodnocení Rating: 5.00/5 JUDr. Jana Zázvorková je advokátka s více jak 20-ti letou praxí. Poskytuje širokou škálu právních...

Sdružení rozhodců, s.r.o.

Sdružení rozhodců se zabývá organizací a realizací rozhodčího řízení, které je plnohodnotnou alternativou k soudnímu procesu, pomáhá věřitelům proti dlužníkům. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodnutí, které má účinky pravomocného soudního rozsudku. Sdružení...

JUDr. Michal Marčišin

Nabízíme právní služby v ČR a Slovensku se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, insolvenční právo, vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy, zakládání společností, převody nemovitostí, zastupování před Evropským soudem a rozhodčími soudy. JUDr. Michal Marčišin:...

Advokátní kancelář JUDr. Andrea Kincová, Ph.D.

Naše advokátní kancelář se zabývá řešením právních problémů klientů z oblastí práva rodinného, občanského, obchodního, trestního i správního. Jednou z našich specializací jsou nemovitosti, bytové právo a vymáhání pohledávek, poradíme vám. Advokátní kancelář JUDr....

JUDr. Vít Lebeda – advokátní kancelář

Advokátní kancelář. Poskytujeme právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, smluvní, pracovní právo, vymáhaní pohledávek, exekuce. Zastupování v soudních sporech, závazkových vztazích. Provádíme převody nemovitostí a advokátní úschovy. JUDr. Vít Lebeda...

LEGIS.CZ, s.r.o.

Vzory, smlouvy, formuláře a zákony na CD pro rok 2011. Vzory pravidelně aktualizujeme a doplňujeme. Nejžádanější jsou smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, vzory odvolání, variantní plná moc, vzor pracovní smlouvy, návrh na rozvod manželství, vydědění, stížnost na korupci,...

JUDr. Josef Kawulok

Zajišťujeme plný rozsah notářských činností. Zakládáme firmy včetně zápisu do obchodního rejstříku, zajišťujeme převody nemovitostí, darovací smlouvy, kupní smlouvy, manželské smlouvy, smlouvy o SJM, závěti a úschovu peněz. Parkování ve dvoře. JUDr. Josef Kawulok:...

Advokátní kancelář – JUDr. Michal Elzer

Nabídka služeb advokáta v oblasti vymáhání pohledávek a dále v obchodním, občanském, pracovním, trestním, rodinném, správním a ústavním právu na celém území ČR. Naše služby nabízíme i v jazyce anglickém, německém, italském a ruském. Advokátní kancelář – JUDr....

Advokátní kancelář JUDr. Julie Janatová

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti rodinného, pracovního, občanského práva, dále převody nemovitostí, zastupování v soudních řízeních, vymáhání pohledávek, právní poradenství, včetně sepisování veškeré smluvní agendy. Advokátní kancelář...

Advokát JUDr. Daniel Šplíchal

Advokátní kancelář – poskytuje, právo občanské, rodinné, bytové (byty, bytová družstva, společenství vlastníků bytů), právo dědické, pracovní, obchodní, smlouvy. Řešení pohledávek a vymáhání pohledávek, směnky. Advokát JUDr. Daniel Šplíchal: sídlo Křemencova...

Mgr.Tomáš Rada

Nabízíme kompletní právní služby v oblastech občanského (převody nemovitostí, dědická řízení), rodinného (rozvodová řízení, výživné), obchodního, správního a přestupkového práva, obhajoby ve věcech trestních. Zaručuji Vám osobní přístup. Mgr.Tomáš Rada: sídlo Na...

Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Erhard

Advokát poskytuje právní služby se zaměřením na právo trestní, občanské, pracovní, rodinné a obchodní. Zastupuje subjekty v soudním i jiném řízení, provádí sepisy smluv, vymáhání pohledávek a převody nemovitostí. Poskytuje právní poradenství. Advokátní kancelář Mgr....

Advokátní kancelář Žižlavský a partneři

Advokátní kancelář zaměřená na soudní proces v obchodním právu. Zaměřujeme se na insolvenční řízení včetně reorganizací, nabývání majetku od subjektů ohrožených úpadkem a v úpadku. Obchodní, majetkové a daňové soudní spory, trestní řízení s obchodními dopady. Nabízíme...