HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT (pobočka Olomouc)

Patentová a známková kancelář nabízející služby v ČR i zahraničí v oblastech: patenty, evropské patenty, PCT, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, komunitární ochranné známky, mezinárodní ochranné známky. Zajišťujeme licence, znalecké posudky. HALAXOVÁ &...

Lenka Moťková

Právní poradenství v oblasti získávání odškodného pro účastníky dopravních nehod, pracovních úrazů a úrazů na veřejném prostranství. Lenka Moťková: sídlo Sokolská 789/1 Olomouc, 779 00 Olomoucký kraj Lenka Moťková: kontakty tel: +420 777 062 630 email:...

Bona Porta

Přispíváme k rozvoji právního vědomí ve společnosti. Poskytujeme informace a poradenství. Bona Porta: sídlo Na Bystřičce 891/4 Olomouc, 779 00 Olomoucký kraj Bona Porta: kontakty tel: +420 777 328 868 email: www: http://www.akvyhnanek.cz/bona-porta.php Bona Porta:...

JUDr. Pavel John

Nabídka právního, podnikatelského, organizačního a finančního poradenství. JUDr. Pavel John: sídlo Zelená 583/4 Olomouc, 779 00 Olomoucký kraj JUDr. Pavel John: kontakty tel: +420 732 822 992 email: paveljohndoktor@seznam.cz www: JUDr. Pavel John: zadat poptávku Chci...

Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát

Advokátní kancelář poskytující služby (právo obchodní, občanské, bytové, rodinné, pracovní, konkurzní, trestní, exekuční). Provádíme smlouvy, žaloby, obhajoby v trestním řízení,zakládání společností a družstev, nemovitosti, rozhodčí řízení, advokáti. Mgr. Ing. Petr...

Advokátní kancelář JUDr. Lenka Vidovičová

Advokátní kancelář poskytující služby tuzemské i zahraniční klientele, zejména v oblastech: obchodní právo (firemní právo, zakládání společnosti), občanské právo (převody nemovitostí, advokátní úschova). Likvidace firem a správa konkurzní podstaty. Advokátní kancelář...

Mgr. Daniel Procházka, advokát

Advokátní kancelář poskytující služby – právo obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní, exekuční, v nemovitostech, právní poradenství. Provádíme smlouvy, žaloby, obhajoba v trestním řízení, rozhodčí řízení. V sídle jsou advokáti a koncipienti. Mgr. Daniel...

Mgr. Petra Dopitová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, bytového, obchodního, pracovního a rodinného práva. Mgr. Petra Dopitová, advokát: sídlo Rooseveltova 336/41 Olomouc, 772 00 Olomoucký kraj Mgr. Petra Dopitová, advokát: kontakty tel: +420 585 436 355 email:...

JUDr. Petra Jakešová

Poskytování právních služeb. JUDr. Petra Jakešová: sídlo Polská 232/59 Olomouc, 779 00 Olomoucký kraj JUDr. Petra Jakešová: kontakty tel: +420 777 024 584 +420 585 751 678 email: jakesova@olomouc-advokatni-kancelar.cz www: http://www.olomouc-advokatni-kancelar.cz...

JUDr. Zora a Ivan Krejčí

Nabídka právních služeb. JUDr. Zora a Ivan Krejčí: sídlo Pod Hvězdou 247/2a Olomouc, 779 00 Olomoucký kraj JUDr. Zora a Ivan Krejčí: kontakty tel: +420 585 223 632 email: zorakrejci@seznam.cz www: JUDr. Zora a Ivan Krejčí: zadat poptávku Chci zadat zdarma poptávku*...

Mgr. Zuzana Zrůbková, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Mgr. Zuzana Zrůbková, advokát: sídlo Krapkova 610/44 Olomouc, 779 00 Olomoucký kraj Mgr. Zuzana Zrůbková, advokát: kontakty tel: +420 585 417 491 email: zuzana.zrubkova@seznam.cz www: Mgr. Zuzana Zrůbková, advokát: zadat poptávku...